Forum www.mercia.fora.pl Strona Główna
Home - FAQ - Szukaj - Użytkownicy - Grupy - Galerie - Rejestracja - Profil - Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości - Zaloguj
Pedagogika ćwiczenia-moje notatki

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum www.mercia.fora.pl Strona Główna -> SP UJ
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
malzelDołączył: 01 Kwi 2008
Posty: 46
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 6:02, 14 Sty 2009    Temat postu: Pedagogika ćwiczenia-moje notatki

Skoro ju zadałam sobie trud ich przepisania- to wstawię je tu- może komuś sie przydadzą- choćby spoza naszego NKJO...

Pedagogika ćwiczenia 1

ETOS-obyczaje, zwyczaje, zespół cech przypisywanych osobie nauczyciela zgodnie z normami, tradycjami uznawanymi w społeczeństwie

podzielność uwagi
cierpliwość
odporność na stres
umiejętność negocjacji
zdolność do decydowania

negatywne:
lekceważący stosunek do ucznia
brak cierpliwosci
staroświeckosć
brak elastyczności
brak powołania

Jan Władysław Dawid pedagog, Polak
-wszystko co wychowanie ma osiągnąć jest juz w człowieku
-chodzi o wydobywanie, rozwijanie tych wartości
-to powołanie wymaga wszystkich przymiotów umysłu i serca
-nauczyciel jest rodzajem formy, w której uczeń nabiera kształtu
-o skuteczności kształcenia decyduje MULTA-obfitość materiału i MULTUM jakość materiału i metody
-wewnętrzna potrzeba doskonałości-nauczyciel musi od siebie wymagać
-zewnętrzna doskonałość w pracy pedagogicznej
-szkoła nie może byc szkołą zabawy, łatwości, gry, ale wysiłku, pokonywania trudności, wyrzeczenia, przymusu - z własnej woli

ROMAN INGARDEN "O człowieku"
Tylko i wyłącznie odpowiedzialność można zestawiać z wolnością.

CZTERY SYTUACJA WYSTĘPOWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
1.Ktoś bierze za cos odpowiedzialność
2.Ktoś jest za cos odpowiedzialny
3.Ktoś jest pociągany do odpowiedzialności
4.Ktoś dzianą odpowiedzialnie.

POJĘCIA ETYKI NORMATYWNEJ:
WARTOŚC- cel naszych dążeń
*wartość autoteliczna-sama w sobie, samocelowa
*wartość instrumentalna-słuzebna w stosunku do wartości najwyzszej
*wartość moralna- apelują do nas o ich urzeczywistnienie

MORALNOŚC-obszar przekonań, postaw i działań ludzkich nastawionych na urzeczywistnienie wartości moralnych. Związana jest z ocenianiem ludzkich przekonań, postaw, działań, także intencji (świadomych zamiarów)

Moralność (za K.Szewczyk)urzeczywistnianie wartości moralnej
1.Stosunek jednostki do niej samej
2.Całokształt relacji między ja i ty
3.Relacje jednostka -społeczeństwo
4.Relacje jednostka-przyroda

ETYKA NORMATYWNA-zajmuje sie prawidłami regulującymi obyczaj moralny człowieka (ludzką moralność)

AKSJOLOGIA-nauka o wartościach
CNOTA (ARETE) rozpoznana i wyuczona (uwewnętrzniona)wartość dobra
ARETOLOGIA-poddyscyplina etyki normatywnej:jest nauką o cnotach moralnych
DEONTOLOGIA-teoria obowiązku, formułuje i uzasadnia normy moralne

Pedagogika ćwiczenia 2

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI
nauczyciel stażysta-9mies.
kontraktowy 2 lata 9 mies. jednak moze byc skrócony i trwać od 9mies-do 2 lat 9 mies.
można skrócić:liczy się dorobek zawodowy nauczyciela+ocena jego pracy
mianowany 2 lata 9 mies. można skrócić i trwa: 9 mies, 1 rok 9 mies
można skrócić ma sie III stopień specjalizacji AWF: trenerski, mistrzowski lub doktorat, studia podyplomowe zgodnie z nauczanym przedmiotem; lub kwalifikacje do nauczania dwóch przedmiotów, maja uznany dorobek zawodowy, DYREKTORZ SZKÓŁ: conajmniej 2 letni okres pracy, conajmniej dobrą ocenę pracy
dyplomowany

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela:

[link widoczny dla zalogowanych]DYDAKTYKA (gr.didaktokos-pouczający; didasko-uczę)

Jan Amos Komeński (Czech) -dał podwaliny pod system klasowo-lekcyjny zm. 1670
"Wielka dydaktyka" dydaktyka-nauczanie wszystkich wszystkiego, wychowanie mieści sie w dydaktyce
Dydaktyka na dwóch płaszczyznach:
-przygodne udzielanie info
-operowanie pokazem

-nauczanie pogladowe-bo ono wzbudza naturalną ciekawosc
-uzależnić proces dydaktyczny od warunków rozwojowych człowieka
-książka jako podstawowe narzędzie przekazywania wiadomości
-przekazać jak najwięcej treści

Jan Fryderyk Herbart XIXw. pierwszy habilitowany profesor z dydaktyki
1.Etyka filozoficzna-pokazywała cele
2.Tworzona przez niego psychologia (sposoby dojścia do celu)

-dominowało u niego zainteresowanie nauczycielem

PRZEKAZ WIADOMOŚCI-najważniejszy
nie interesuje go uczeń

JOHN DEWEY XX w. sprzeciwiał sie Herbartowi
NAUCZANIE
dydaktyka progresywna
większą rolę przypisywał uczniowi
wprowadzał działanie praktyczne

............................................
WYCHOWANIE-wszelkie celowe oddziaływanie ludzi dojrzałych (wychowawców) na przede wszystkim dzieci i młodzież (wychowawców) aby w nich kształtować określone pojęcia, postawy, dążenia. Dlatego zawiera ono w sobie opiekę, dostarczenie rozrywki i kultury, wychowanie fizyczne, umysłowe, moralne, społeczne, estetyczne, ideowe a także nauczanie, szkolenie, przygotowywanie do różnych zadań, kształcenie w różnych kierunkach, oświatę, popularyzację, poradnictwo, agitacje.

Działalność wychowawcza:jest społecznie zorganizowana i odbywa sie w określonych grupach społecznych-instytucjach wychowawczych, jak rodzina, szkoła, organizacja młodzieżowa, zakład pracy, teatr, muzeum itd. [por. S.Kurowski]

ćwiczenia 3

Definicja ROZWOJU:
Rozwijać się to czynić aktywnym, przemieszczać z pozycji początkowej do takiej, która zapewnia więcej możliwości efektywnego użycia, powodować wzrost i różnicowanie zgodnie z naturą, przechodzić proces naturalnego wzrostu, różnicowania bądź ewolucji na drodze kolejnych zmian [słownik Webstera]

EDUKACJĘ można wyodrębnić jako ogół wpływów na jednostki i grupy ludzkie, sprzyjających takiemu ich rozwojowi, aby w najwyższym stopniu stały się one świadomymi i twórczymi członkami wspólnoty społecznej, kulturowej i narodowej oraz były zdolne do aktywnej samorealizacji własnej tożsamości i rozwijania własnego JA poprzez podejmowanie zadań ponadosobistych, poprzez utrzymywanie ciągłości siebie w toku spełniania zadań dalekich [Z.Kwieciński]

Kształcenie:zmierza do wszechstronnego rozwoju człowieka
Nauczanie: dotyczy konkretnej czynności lub umiejętności

NAUCZANIE-planowa i systematyczna praca nauczyciela z uczniami, polegająca na wywołaniu i utrwaleniu zmian w ich wiedzy, dyspozycjach, postępowaniu i całej osobowości- pod wpływem uczenia się i opanowywania wiedzy, przeżywania wartości i własnej działalnosci praktycznej.

Uczenie się- jest procesem, w którym na podstawie doświadczenia, poznania i ćwiczenia powstają nowe formy zachowania sie i działania lub ulegają zmianom formy wcześniej nabyte.

KSZTAŁCENIE- to ogól czynności umożliwiający ludziom poznanie przyrody, społeczeństw i kultury oraz uczestnictwo w ich kształtowaniu a zarazem osiągniecie możliwie wielostronnego rozwoju, sprawności, zdolności oraz uzdolnień, zainteresowań i zamiłowań, przekonań i postaw oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych.

SAMOKSZTAŁCENIE-nabywanie wykształcenie w toku działalności własnej, której cel, treść, warunki i środki ustala sam podmiot.


Nauczanie zorientowane jest na:
1. Cel, do którego się zmierza
2. Rodzaj uczenia się (pojęciowe opanowywanie wiadomości, nabywanie umiejętności, kształtowanie określonych postaw i przekonań)
3.Sposób uczenia się metodą prób i błędów, poprzez rozwiązywanie problemów, przez naśladownictwo itp.
4. Warunki (wiek uczniów, ich motywy uczenia się, rodzaj i poziom zdolności)

SYSTEM (układ) jest uporządkowanym zbiorem elementów oraz zbiorów i zależności miedzy nimi, tworzącymi całość, która służy założonym celom.

WYBRANE DEFINICJE WYCHOWANIA
T. WAITZ: Wychowanie to planowe oddziaływanie na jeszcze dające się kształcić wewnętrzne życie innych

G.KETCHENSTEINER: wychowanie to świadome urzeczywistnianie wartości w kimś innym

O.DECROLY:wychowanie to przygotowanie do życia przez życie

R.MILLER: Wychowanie jest światem interakcji i współpracy wychowawcy i wychowanka, której podstawę stanowią wzajemne zaufanie i zrozumienie zapewniające właściwe komunikowanie się

Na proces uczenia się składają się pewne cechy:
-systematyczność
-planowość
-celowość
-aktywność

CZYNNIKI:
motywacja
zdolności
środowisko
REZULTATY:
-zdobyta wiedza
-umiejętności
-postawy, przekonania, wartości
-zmiany w zachowaniu się
PRZEDMIOT:
-chemia, fizyka, polski itp...
CZYNNOŚCI NAUCZANIA:
inicjowanie
motywowanie
planowanie
organizowanie
kierowanie pracą
korekta

SKŁADNIKI SYSTEMU KSZTAŁCENIA:

nauczyciel: jego kompetencje, metody pracy i zaangażowanie

uczeń:jego potrzeby, motywacja, zaangażowanie

treść kształcenia: jej układ, sposoby, sprawdzanie osiąganych wyników

środowisko kształcenia: środki kształcenia, jego społeczno-materialne warunki

CZTERY STOPNIE FORMALNE NAUCZANIA WYCHOWUJACEGO: [J.F.HERBART]
1.Jasność (rozkładanie przedmiotu na najdrobniejsze części)
2.Kojarzenie (wiązanie materiału nowego z przyswojonym wcześniej)
3.System(to uwydatnienie głównych myśli)
4.Metoda (zastosowanie wiadomości w wykonywanych zadaniach i procesach)

SYSTEM KSZTAŁCENIA:
to uporządkowany zbiór elementów oraz związków i zależności miedzy nimi (nauczyciel, uczeń,treść,środowisko)

ćwiczenia 4

DZIAŁANIA DYDAKTYCZNE NAUCZYCIELA:
1.Przyciąganie i ukierunkowanie uwagi.
2.Pobudzanie do przypominania sobie podstawowych umiejętności i wiadomości.
3.Informowanie uczniów o celach uczenia się.
4.Dostarczenie odpowiednich bodźców.
5.Podanie wskazówek dotyczących uczenia się.
6.Dostarczenie korygujących info zwrotnych.
7.Ocenianie wyników.
8.Ułatwienie transferu (uprzystępnienie treści)
9.Ćwiczenia by zachować wiedzę w pamięci.Cechy systemu DEWEY'a (Amerykanin zm.1952 r.)
-rozwija zainteresowania
-rozwija intelekt(uczucia i wola)
-uczy myśleć i działać
-wdraża do zespołowych form wysiłku
-indywidualizuje treść i tempo nauki
-filozofia pragmatyczna: człowiek myśli po to, by lepiej żyć...

[link widoczny dla zalogowanych]


ćwiczenia 5

DEWEY
szkoła progresywna
1.Szkoła uwzględnia zachowania ucznia.
2.Rozwija intelekt uczucia i wolę.
3.Uczy myśleć i działać.
4.Wdraża do zespołowych form wysiłku.
5.Indywidualizuje treść i tempo nauki.
6.Przygotowywuje ucznia do życia

5 stopni metody eksperymentalnej DEWEY'a

1.Odczucie trudności.
2.Wykrycie jej i określenie.
3.Nasuwanie sie możliwego rozwiązania
4.Wprowadzenie przez rozumowanie wniosków z przypuszczalnego rozwiązania.
5.Dalsze obserwacje i eksperymenty prowadzące do przyjęcia lub odrzucenia przypuszczenia.

WADY:
zbyt duża ufnosc w stosunku do wychowanków
brak wiedzy usystematyzowanej
przerost działań praktycznych

................................................................................................................................
FUNKCJE DYDAKTYKI:
Dydaktyka - jest nauką
1.Opis procesów kształcenia
2.Ich wyjaśnianie
3.Przewidywanie ich przebiegu
4.Praktyczne oddziaływanie na te procesy
5.Ich ocenianie

FUNKCJA

DESKRYPTYWNA-są to badania diagnostyczne a więc oparte na obserwacji, ma miejsce wówczas gdy w wychowaniu są jakieś zakłócenia
EKSPLANACYJNA-badania eksperymentalne, wprowadza się nowy modyfikujący czynnik, by w konsekwencji ponieść jakość nauczania i wychowania
PREDYKCYJNO-PROSPEKTYWNA (f.ewaluacyjna) polega ona na wyjaśnieniu zdarzeń wcześniejszych, prognozujemy (antycypujemy)przyszły stan rzeczy
PRAKTYCZNA-polega na wykrywaniu prawidłowości procesu kształcenia i wtedy można skutecznie na niego oddziaływać

FUNKCJE(inny podział)
diagnostyczna
prognostyczna
praktyczna

Środki do optymalizacji
PROFILAKTYKA PEDAGOGICZNA-angażować jak najczęściej do działań zespołowych, nie ośmieszać, nie wprowadzać nagłych zmian
DIAGNOZA PEDAGOGICZNA-w oparciu o rozmowę (nauczyciel z uczniem, nauczyciel z nauczycielem, z rodzicami);obserwacja:przygodna i ciągła, badanie testowe, na zebraniach nauczycieli, dziennik obserwacji, poznawanie środowisko domowo-rodzinnego, poznawać zainteresowania ucznia, jego skłonności, tempo pracy
TERAPIA PEDAGOGICZNA-moze być stosowana indywidualnie lub zbiorowo, można prowadzić indywidualne konsultacje, otaczać słabszych uczniów opieką podczas lekcji, współpracować z rodzicami, skierować do grupy wyrównawczej

GRUPA WYRÓWNAWCZA:
1.Zawsze po lekcjach
2.Zawsze w szkole
3.Obecność nauczyciela
4.Skład nie powinien być stały

STRUKTURA ZESPOŁU:
-kpiarze
-cechy przywódcze
-mało mówią, wszystko robią
-kłócą się o wszystko, grymaszą
-elita intelektualna

można manipulować strukturą zespołu

BADAMY:
wartości jakimi się kierują uczniowie i ich aspiracje
test zdań niedokończonych- można poznać ucznia

ćwiczenia 6

Diagnozowanie gr. rozróżnianie, osądzanie

Andrzej Janowski

widzę patologię, dostrzegam -> działania interwencyjno-korygujące

continuum

Diagnoza-poszukiwanie prawdy o wychowanku, jego otoczeniu, procesach

Diagnoza pedagogiczna- użyła tej nazwy Maria Richmond
w Polsce- Janusz Korczak, Helena Radlińska(twórczyni pedagogiki społecznej)

Korczak : czym ...dla lekarza, tym uśmiech, łza, rumieniec dla wychowawcy

MODEL PEDAGOGA-KLINICYSTY

Aleksander Kamiński- propagował samowychowanie

PODSTAWOWE DYSPOZYCJE DIAGNOSTY:
1.Wiedza merytoryczna: o procesach emocjonalnych, myślenia, pamięci, rozwiązywania problemów, mechanizmach funkcjonowania jednostki i środowiska wychowawczego

2.Zdolność do jej wykorzystania (umiejętność logicznego myślenia)

3.Podstawowa umiejętność obserwacji i prowadzenia rozmowy (pozyskiwanie info)

4.Określona sprawność techniczna(adekwatny dobór techniki do specyfiki sytuacji)

ANDRZEJ JANOWSKI

SEKWENCJA DIAGNOZOWANIA
1.Zaobserwowanie dysfunkcji w określonym obszarze
2.Opis, wyjaśnienie istoty dysfunkcji dla rozwoju określonego układu
3.Decyzja o działaniu o charakterze interwencyjnym
4.Działania
5.Sprawdzanie ich skuteczności (weryfikacja diagnozy)

CECHY BUDOWANIA KONTAKTU DIAGNOSTYCZNEGO:
1.Asymetria ról-kontrola przebiegu wywiadu ze względu na cel (ramy tematyczne),tworzenie atmosfery do otwarcia się
2.Asymetria komunikacji-badany mówi, diagnosta słucha (kieruje rozmową)
3.Asymetria funkcji i badania- respektowanie etycznej zasady, gdzie liczy się dobro badanego...


SYGNAŁY OPORU-PRZEJAW ZABURZENIA W KONTAKCIE DIAGNOSTYCZNYM
-przedłużające się milczenie
-zmiana tematu rozmowy
-intelektualizacja(opowieść jak być powinno)
-racjonalizacja
-bezosobowa forma przedstawiania doświadczeń
-zmniejszanie głębokości i konkretności wypowiedzi
-zmiana sposobu mówienia
-zapominanie pytania
-pustka w głowie
-objawy somatyczne
-świadome kłamstwa
-otwarta odmowa

SCHEMAT DIAGNOSTYCzNY W PRZYPADKU KRZYWDZENIA DZIECKA
[link widoczny dla zalogowanych]
[link widoczny dla zalogowanych]
INTROSPEKCYJNE I BEHAWIORALNE WSKAŹNIKI KONTAKTU DIAGNOSTYCZNEGO

WSKAŹNIKI PRAWIDŁOWEGO KONTAKTU
WSKAŹNIKI KONTAKTU POZORNEGO
diagnosta autentycznie interesuje sie wypowiedziami osoby badanej, nie ocenia
informacje badanego są stereotypowe, wypowiedź jest nieadekwatna do treści (z wyjątkiem traumatycznych doświadczeń)
osoba badana ma poczucie, że jej wypowiedzi są akceptowane, objęte tajemnicą
diagnosta "wyciąga" info lub jest zalewany potokiem słów, badany przedstawia sie w lepszym świetle
badany nie przejawia oznak oporu
diagnosta jest znużony brakiem szczerości badanego- jedynie krąg spraw oczywistych
badany adekwatnie reaguje emocjonalnie w stosunku do tego co mówi
wypowiedź osoby jest przewidywalna-standardowa
większa ilość wypowiedzi spontanicznych
brak zrozumienia całości sytuacji przy rozumieniu poszczególnych wypowiedzi

ćwiczenia 7
DIAGNOZA RODZINY

Badane elementy:
Struktura rodziny
Wzory ról
Pełnienie ich przez członków
Pozycja członków rodziny
ich wzajemne relacje
charakter i siła więzi emocjonalnych lub rzeczowych
formy aktywności członków rodziny
formy spędzania czasu wolnego, konsumpcji kultury

KONSTELACJA CECH RODZINY [J.Piekarski]
1.Sfera materialno-rzeczowa
(Wielkość i standard mieszkania, wyposażenie w dobra materialne, dochód rodziny)

2.Sfera oddziaływań wychowawczych
(struktura rodziny, relacje i więzi, postawy wychowawcze, style wychowania, sankcje, sposób spędzania wolnego czasu)

3.Sfera wartości
(treści wychowawcze, cele wychowawcze, uznawane systemy wartości, aspiracje życiowe, autorytety)

Kategorie form krzywdzenia dzieci:
1.Przemoc fizyczna - ciągnięcie za włosy, uszy, szarpanie, wbijanie igieł
2.Przemoc psychiczna (poniżanie, straszenie, szantażowanie)
3.Wykorzystywanie seksualne -prowadzenie z dzieckiem obscenicznych rozmów, ekshibicjonizm, podglądanie)
4. Zaniedbywanie (niezaspokojenie takich potrzeb jak odżywianie, ubiór, schronienie, opieka medyczna, kształcenie)

Źródło info o rodzinie:
1.Dziecko-ofiara - symptomy fizykalne (info z wywiadu)
2.Rodzice- dane czytane w wywiadzie, obserwacja zachowania podczas badania
3.Osoby trzecie-dziadkowie, sąsiedzi, koledzy
4.Dokumentacja nt. rodziny i dziecka- dokumenty różnych instytucji (np. z wcześniejszych badań)

..................................................................................................................................
SZKOŁA
schole gr. wczasy, spokój, czas poświecony nauce
scholein-szkolić, nauczać, prowadzic wykłady

SZKOŁA-to instytucja powołana do planowego i systematycznego kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych; stosownie do społecznie akceptowanych planów i programów nauczania

ANDRAGOGIKA- pedagogika wieku starszego
GERONTAGOGIKA- pedagog. wieku starczego
HEBAGOGIKA- pedagogika dojrzewania

RODZAJE SZKÓŁ:
podział wg.wieku,zdrowia,rodzaju wykształcenia,płci, lokalizacji, czasu prowadzenia, sposobu finansowania

ROZWÓJ SZKOŁY

1.Szkoła leśna-obrzędy wtajemniczenia, inicjacje
2.Szkoły państwowe- np. Sparta, szkoły wojskowe, równolegle prywatne np. w Atenach
3. Rzym:szkoły elementarne i gramatykalne
4.Średniowiecze:uniwersytety, szkoły parafialne
5.System klasowo-lekcyjny
6.XVIII działalność KEN-u; narodowy system edukacji, TOWARZYSTWO KSIĄG ELEMENTARNYCH
7. XIX wiek podstawy nowoczesnego systemu szkolnego
8.Po II wojnie- rozbudowa szkoły w kierunku:
powszechność
jednolitość
bezpłatność

CELE DZIAŁALNOSCI SZKOŁY:
1.Zapewnienie wielostronnego rozwoju
2.Optymalne wykorzystanie sił i zdolności do rozwoju osobowości wychowanka
3.Umożliwienie poznania różnych rzeczywistości i twó cze ich przekształcanie
4.Przysposobienie do dalszego kształcenia
5.Opanowanie języka ojczystego i obcych
6.Szkoła winna przegotować ucznia do szukania PRAWDY

3 RODZAJE CZYNNOŚCI:

1.Dokładne ustalenie celu działania
2.dobór czynności, treści, środków, warunków służących celowi
3.Ułożenie harmonogramu działań

ŁAD I DYSCYPLINA jako element kultury szkolnej
tworzone w oparciu o regulamin szkoły
dyscyplina zależy od nauczycieli (ich cech:czujność, odpowiedzialność, rytm pracy, podzielność uwagi, trafne oczytanie sygnałów, zaangażowanie uczniów w lekcję)

-czynności nauczyciela:
działania prewencyjne (profilaktyczne)
działania interwencyjne
działania demonstracyjne

FUNKCJE MOTYWACYJNE UCZENIA SIĘ:
1.Wzbudzanie dysonansu poznawczego-wprowadzanie fałszywej inf
2.Rekonstruowanie wiedzy osobistej ucznia.
3.Nie dawać zadań ani zbyt łatwych ani zbyt trudnych


AGRESJA
łac.agressio-napaść
Jest to zachowanie niosące za sobą negatywne skutki dla ofiary, sprawca pragnie zranic fizycznie lub psychicznie ofiarę.

TEORIE:
1.Teoria instynktu-rezultat spontanicznych impulsów [rozwiązanie-kanalizować impulsy]
2.Teoria frustracji-agresja powstaje jako reakcja na przeszkodę[trzeba werbalizować uczucie złości, inaczej interpretować sytuacje]
3.Teoria uczenia sie-agresja nabywana jest w wyniku uczenia sie na modelu (kolega itp.)[pożądane zachowania utrwalać, niepożądane hamować]
4.Teoria psychoanalityczna:agresja powstaje jako zakłócenie funkcji osobowości [odkrywanie lęków]

TEORIA ANOMII sergiusz Hessen
od anomii do autonomii
By nie zawieść rodziny, sprosta oczekiwaniom-w rezultacie agresja [można tworzyć równe szanse]

TEORIA SUBKULTUR
dopasowanie sie do kultury sprzecznej z ogólnmi normami

TEORIA SPOŁECZNEGO UCZENIA SIĘ-dewiacyjne zachowania są nabywane w procesie społ.komunikacji
TEORIA ETYKIETOWANIA-nauczyciel klasyfikuje osobę [podkreślać pozytywy]Pedagogika ćwiczenia 8

OGNIWA NAUCZANIA-UCZENIA SIĘ (W.OKOŃ)
1.Uświadamianie uczniom celów dydaktycznych (odpowiednie motywy uczenia się)
2.Zaznajamianie uczniów z nowym materiałem- środki poglądowe, słowo (gromadzenie materiału, przyswajanie wiadomości)
3.Kierowanie procesami uogólniania (opanowywanie pojęć i sądów)->wyeksponowanie idei przewodnich
4.Utrwalanie wiadomości uczniów.
5.Kształtowanie umiejętności, nawyków, przyzwyczajeń.
6.Wiązanie teorii z praktyką.
7.Kontrola i ocena wyników nauczania (samokontrola)

MUSI byc punkt 2 i 3 na każdej lekcji...

STYL NAUCZANIA: ogólne podejście do pracy z uczniem będące funkcją wiedzy naukowej i potocznej, postaw i warunków materialnych szkoły.

STYLE NAUCZANIA:
S.zamknięty: przywiązywanie dużej wagi do treści {TU: STYL Formalny-gdyż między nauczycielem a uczniem jest dystans; styl frontalny- gdyż nauczyciel pracuje z dużą grupa uczniów z klasą}

S. ramowy: w centrum są zainteresowania ucznia, właściwy mu styl poznawania {w tworzeniu klimatu psychologicznego dominuje autentyczność, akceptacja i empatia}

S. negocjacyjny: można o wszystkim dyskutować, wiedza tworzona jest w procesie interakcji Nauczyciel-Uczeń

LEKCJA:
45% sprawdzanie umiejętności uczniów
25% skłanianie uczniów do myślenia
16% inf zwrotna
niecały 1% pomoc koleżeńska

......................................................................................................................................................
ćwiczenia 9

UMIEJĘTNOŚĆ PROWADZENIA DYSKUSJI:
Samokrytyczny nauczyciel powinien rozważyć kwestie:
1. Czy uczestnicy wypowiadają się kolejno czy też przekrzykują
2. Czy zachęcaja sie do zabierania głosu?
3. Czy słuchają się nawzajem, czy reagują, odpowiadają na swoje wypowiedzi?
4.Czy pozwalają sobie na kontynuowanie własnego toku myślenia (mówienie równolegle)?
5.Czy pomysły są omawiane?
6.Czy mówca bywa atakowany?
7. Czy konflikty są konstruktywnie rozładowywane?
-poprzez modyfikowanie stwierdzeń zamiast ich powtarzanie
-poprzez analizowanie przesłanek zamiast pozostawianie ich w sferze domysłów
-poprzez wyjaśnianie stawianych tez zamiast ich ignorowanie
8. Czy rozwijają myśl zamiast odpowiadać monosylabami?(podawanie szczegółów, przykładów)
9. Czy analizują sugestie (poprzez spekulowanie, stawianie hipotez)

Środowisko lekcyjne:

1.Środowisko fizyczne: aranżowanie, oświetlenie, umeblowanie sali, sposób siedzenia uczniów
2. Środowisko emocjonalne: głos, postawy, oczekiwania, pomysłowość, humor, empatia

PROGRAM NAUCZANIA:

Program szkolny: to plan działań wskazujący strategię osiągania założonych celów

Program szkolny

1.Program jako inwentarz treści nauczania, czyli czego uczyć...
2. Program jako zestaw planowych czynności pedagogicznych czyli jak uczyć...
3. Program jako lista zamierzonych efektów pracy pedagogicznych czyli co uczeń powinien wiedzieć
4. Program jako zestaw konkretnych zadań dla ucznia.

Materiał nauczania jak rozłożyć:

Wzór rozkładu materiału nauczania

PRZEDMIOT................ KLASA.......

DANE NA TEMAT UCZNIÓW, WIEK ,PŁEĆ, ZDOLNOŚCI, LICZBA,GRUPY ITP.

1.Lekcje- liczba i czas trwania
2.Cele ogólne i szczegółowe oraz priorytety dla każdego rozkładu materiału nauczania
3. Dotychczasowa wiedza i doświadczenia w danym obszarze
4.Zarys treści i kluczowych pojęć.
Tydzień 1- Lekcja 1,2
Tydzień 2-Lekcja 3,4
5.Czynniki organizacyjnie, style kształcenia i uczenia się
6.Procedury oceniania, rejestrowanie osiągnięc uczniów
7.Pomoce

EWALUACJA:jest procesem gromadzenia danych do podjęcia decyzji czy coś przyjąć, zmienić czy odrzucić.

Cele nauczania:
PODZIAŁ LOUISA COHENA
cele ogólne: są to ogólne intencje i zamiary edukacyjne mające charakter ideałów
cele szczegółowe:są przełożeniem intencji na uchwytne kategorie

CELE:
operacyjne-wskazują konkretne zachowanie ucznia będące dowodem osiągnięcia celu
nieoperacyjne: odnoszą się do jakości mniej uchwytnych np. uczeń potrafi interpretować, uczeń przeżywa, uczeń interesuje się literatura piękną

KATEGORIE CELÓW:
1.Znajomość, czyli uczeń wymienia
2.Rozumienie, czyli streszcza własnymi słowami
3.Zastosowanie-uczeń potrafi wykonać zadanie
4.Analiza-wskazanie głównych części składowych
5.Synteza-złożenie wymienionych składników
6. Ocena - jako ewaluacja własnego uczenia się

.....................................................................

Nie z wykładów ale przydatny artykuł K. Szewczyk:

Metody nauczania możemy podzielić na słowne, poglądowe, praktycznego działania oraz myślowo-wyobrażeniowe. Słowne to wykłady, pogadanki, objaśnienia, zalecenia itp. Do metod poglądowych możemy zaliczyć pokaz, film, wideo, ryciny itp. Metody praktycznego działania możemy podzielić na prób i błędów, analityczną, syntetyczną, kompleksową, problemową, zadaniową, od całości do szczegółu i inne np. kontrastów.

Metody praktycznego działania
Metoda analityczna, czyli cząstkowa - wykorzystywana jest przy objaśnianiu elementów złożonych. Polega na rozbiciu nauczanego elementu na części składowe. Jej wadą jest jednak to, że nie zawsze połączenie wszystkich elementów daje takie rezultaty jakich oczekiwaliśmy.
Metoda syntetyczna polega na nauczaniu danego elementu w całości. Jej wadą jest to, że traktuje się w niej wszystkie elementy jednakowo. Przez to niektóre części uderzenia mogą być wykonywane niepoprawnie.
Metoda kompleksowa bazuje na wykorzystywaniu na zmianę sposobów postępowania typowych dla dwóch poprzednich metod.
Metoda zadaniowa opiera się na tym, że trener stawia zadanie a uczeń próbuje znaleźć właściwe rozwiązanie. Dopiero gdy tego dokona trener szczegółowo opisuje i demonstruje najbardziej efektywne rozwiązanie.
Metoda problemowa pozwala na samodzielną twórczość ucznia. Jest ona często wykorzystywana przy nauczaniu techniki i taktyki. Nauczanie dzięki tej metodzie jest dużo trwalsze niż w przypadku pozostałych.
Metoda „od całości poprzez szczegół do całości" umożliwia zachowanie odpowiednich proporcji pomiędzy całością, czyli grą a szczegółami, czyli ćwiczeniami technicznymi. Po pierwszych doświadczeniach „całościowych", można wyodrębnić niektóre elementy techniki, które nauczane będą metodami klasycznymi, tak aby następnie zastosować je w całości.
Metoda prób i błędów jest rzadko stosowana, ale jest odpowiednia w przypadku nauczaniu niektórych elementów taktycznych.[/img]


Ostatnio zmieniony przez malzel dnia Śro 6:14, 14 Sty 2009, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
AgnZabDołączył: 19 Mar 2008
Posty: 18
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Królewskie Stołeczne

PostWysłany: Nie 21:50, 18 Sty 2009    Temat postu:

no nieźle! Dzięki Gosia -jesteś super! notatki na pewno się przydadzą Smile pozdrawiam
Powrót do góry
Zobacz profil autora
malzelDołączył: 01 Kwi 2008
Posty: 46
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 21:00, 20 Sty 2009    Temat postu:

Dowiedziałam się, że brakuje mi 1 zajęć...tak wiec nie ma ich w tych notatkach... Smile

Ale za to napiszę Ci jakie były zagadnienia- pan dał 36 pytań z czego wybrał 18...Trzeba było mieć 15/18 żeby zdać...ale oceniał łagodnie- bo ja uprawiałam radosną twórczość... Razz wszyscy zdali...

Szkoła- definicja
5 rodzajów podziału szkół
cele działania szkoły
cechy nauczania służące dyscyplinie
działania nauczyciela związane z utrzymaniem dyscypliny
agresja
teorie dot.agresji-jest ich 8 +scharakteryzuj jedna z nich
ogniwa nauczania wg.W.Okonia
moralność- def.
kategorie krzywdzenia dzieci
źródła info o rodzinie
nauczanie,uczenie się,kształcenie,samokształcenie,edukacja- definicje
4 stopnie formalne Herbarta
czynniki uczenia się
5 stopni met. eksperymentalnej Dewey'a
zadania-funkcje dydaktyki-opisz jedną z nich
style nauczania+opis jednego z nich
kilka punktów prawidłowej dyskusji
stopnie awansu zawodowego nauczyciela
program nauczania
wzór rozkładu materiału nauczania
4 kryteria doboru mat. nauczania (tego nie w moich not-ale są to 1.filozofia programu szkolnego, 2.kryterium interesu grup,3.merytoryczne, 4.metodyczne)
7 zasad kształcenia wg Okonia(tego nie mam)
konstelacja cech rodziny
modele edukacji nauczycielskiej- odpowiedź Dewey,Herbart,Komeński

te zasady kształcenia Okonia to poszukaj w necie...
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum www.mercia.fora.pl Strona Główna -> SP UJ Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB
Appalachia Theme © 2002 Droshi's Island